2009-11-22

Apie Laimį

Na va, jau savaitė kaip Laimis pats grįžta namo. Pirmą dieną tai sekiau ir žiūrėjau ar nesugalvos kokių nuotykių. Bet jis tvarkingai parėjo namo. Per gatvę eidamas irgi atsargus buvo. Tada aš pasivaikščiojau dar penkiolika minučių ir grįžau namo. O Laimis šaunuolis! Maža to, kad pats parėjo visiškai neslampinėdamas, buvo atsargus, visur atsirakino duris, tai dar ir grįžęs užsirakino. Apie tai visai buvai pamiršęs pamokyt. Matyt mokykloj kokia pamoka buvo. O gal ir pats sugalvojo. Žodžiu atsirakinu duris, įeinu ir girdžiu, kad Laimis prie kompo sėdi ir garsiai klausia: - kas ten? Kas ten atėjo? Ei...? - o pats taip užsiėmęs, kad net pasižiūrėt negali ateit. Supratau, kad po pamokų jis tikrai tiesiu taikiniu varys namo vien tik tam, kad galėtų pažaisti su kompu. Taip su Lina nusprendėm leist Laimiui pačiam grįžti namo iš kart po vakarienės. Šitaip ir su kompu nepersižais, ir mokykloj nebeliks paskutinis. Nežinau, kaip kiti tėvai vaiku sugeba pasiimti iki penktos valandos?
Kitą dieną darbe sėdžiu ir kažkur po keturių penkiolika žiūriu, Linos skype jau atsirado online :) Viskas aišku - per penkiolika minučių spėjo pavalgyti, grįžt namo ir dar kompą įsijungt :) Dar vėliaiu su Lina pasiėmėm mergaites iš darželio ir grįžom namo. Atrakinu duris, o ten Laimis stovi. Žiūri į mane taip gudriai gudriai :), burna kažko pilna, nieko pasakyt negali, o aplink burną ruda viskas. Na, galvoju, tai kažkaip nuo šaldytuvo viršaus nusikrašžtė šokolado plytelė ir sumaumojo visą :) Bet, pasirodo jis ne šokoladą, o Nesquik kakavos maišelį dakalė :)
Šiaip daugiau nuotykių kaip ir nebuvo šią savaitę. Tiesa, įtaisiau Laimiui telefoną, tai dabar kai grįžta pasikalbam trumpai. Į mokyklą telefono neduodam, dar pames, o ir šiaip reikalo nelabai yra. Laimis jau didelis!

2009-11-02

Naujienos apie Dimką

Po tų visų kriminalinių kronikų maniau, kad jau galutinai prapuolė galimybė, bent jau artimiausiu metu, susisiekt su Ediku. Ir vat šiandien ryte gavau laišką iš Vadiko. Aišku tai ne adresas ir ne telefonas, bet dabar aš bent jau žinau, kad ėjau teisingu keliu ir mano komentarą kažkas iš jų, o būtent Vadikas, pamatė. O jei pamatė jis, tai vienu ar kitu būdu apie jį sužinos ir Edikas! Va laiškas:

"Labas,
ne tikek viskuo kuo ziniasklaida raso. Pavlika jau isteisino,o Dima paole i politine byla. Bandam ji taip pat istraukti.
Vadim Zelev."

Atrašiau jam atgal ir paprašiau trumpai papasakot kas nutiko. Vakarop sulaukiau:

"Labas,
gal kada nors papasakosiu,jai sustiksim. 2 strukturu konfliktas i kuri papole Dima. Apie tokius dalykus skaiciau tik detektivose. Pasirodo buna ir realybei. Nerasynek komentarus i rusu saitus. Biski pakenkei.
Iki."

Pamaniau, jei jau Vadikas per kelis metus negalėjo man duot Ediko kontaktų, tai reik pačiam ieškotis. Vat ir brūkštelėjau žinutę, gal pamatys. Vistiek skaitys komentarus. Ir suveikė. Perskaitė. Aišku, dar nesuprantu, kaip galėjau pakenkt parašydamas, jog Ediko ieškau jeu keletą metų ir gaila, jog randu tik su tokiomis naujienomis
(http://briansk.ru/forum/showthread.php?t=186779). Ir iš tiesų, jei būčiau žinojęs, kad bent kaip nors galėsiu pakenkt palikdamas žinutę naujienų portalę, tikrai būčiau nerašęs. Taigi dabar tik laiko klausimas, kada Vadikas pasakys apie tai Edikui ir Edikas parašys man. O jei jau ta žinutė kažkaip pakenkė, manau, jog Edikas žino apie tai. Taip kad liko paskutinis žingsnis - laukiam kol Edikas parašys, o laukti mes mokam :)
Čia kaip tik neseniai žiūrėjau serialą į šią temą "Prison break". Ten būtent ir rodoma, kaip tokie dalykai rutuliojasi ir kaip visai nekalti žmonės paverčiami didžiausiais priešais. Šiaip labai geras serialas. Rekomenduoju peržiūrėt visus sezonus.

2009-11-01

Bobutės sąsiuvinis

Kada kentėsi, Valdai, tu,
kentėk su Jėzumi kartu.
Jis teiks paguodos ir jėgų,
ir bus kentėti tau smagu.

Bobutė
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Naktys ilgos, dienos liūdnos
Taip gyventi nesmagu
Akys raipsta, kojos pinas
Jau paeiti negaliu.

Guliu lovoj, sieną glostau
Kur gi mano tie vaikai,
Kuriuos taip karštai mylėjau
Apsakyti negaliu.

Jau išseko mano jėgos,
Ir vaikščioti negaliu,
Aš gulėsiu šioj lovelėj,
Kol užmigsiu amžinai.

Pasiliks tik tuščia vieta
Daug darbelių nebaigtų.
Tiek bėgiota tiek svajota
Ir viskas palikt reiktų.

Neliūdėkit, mano mieli,
Visiem visiem tas pat bus
Kurie gimėm tie ir mirsim,
Nepamirškit niekados.

Sudiev, sudiev mylimieji
Vieno daikto tik prašau
Nepamirškit mano kapo
Aplankykit jį dažniau.

O sustoję prie kapelio
Pasvajokite gerai
Kas augino, ką mokino
Nepamirškit niekados.

Nežarstykit švankių žodžių
Mylėkit savo šeimas
Nematysit kaip ateis
Ši lemtoji valanda.

Pagyvensit ir pasensit,
Ir ateisit pas mane,
Pasmatysim, paskalbėsim
Ten gyvensim amžinai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Senatvė ta neamžina
Nereikia tat liūdėt
Paka gali ir vaikščioji
Skubėk, skubėk, skubėk

Nelauk vaikų ir anūkų
Jie tau nebepadės
Paka gali ir vaikščioji
Skubėk, skubėk, skubėk

Žemė gera ji mylima
Ji šaukia mum ilsėt
Paka gali ir vaikįčioji
Skubėk, skubėk, skubėk

Kad ir turi, bet negali
Nereikia tat liūdėt
Viską aukok kitiems atiduok
Skubėk, skubėk, skubėk

Suviev keliai ir takeliai,
Kuriai aš vaikščiojau
Maža bėgiojau vargus nešiojau
Daugiau nereiks man jų.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ejo Jurgis

Ejo Jurgis sau namon
Ir Pasuko karčemon.
Kur paprato vaikštinėti
Džiaugsmo butelį turėti.


Taip keliavo ir šį kartą
Pasilinksminti, išgerti.
Gerė stiką, gėrė du,
Dar kažko nenuobodu.

Gerė trėčią ir daugiau
Jau akyse daug linksmiau!
Jurgiui sukasi galva
Akyse mainosi spalva.

Žiūri, jo stikliukas
Ne stikliuas, o biesiukas.
Su ragučiais uodega
Tarsi žalmargė ilga.

Laukia Jurgis kas čia bus,
Bene pragaras užgrius?
Laukia ką jam pasakys,
Ar tuoj pragaran varys?

-Jurgiau, Jurgiau drasiai gerk,
Dar stikliuką tu išgerk!
Pasigėręs nors pasiusk,
Vaikus pačią bet priumušk!

Išsigando Jurgis mus
Ir pabėgo į namus.
Nuo to išgąsčio dienos
Nebelanko karčemos.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Oi tu senatve

Oi tu senatve tu nelauktoji
Kam išklibinai tu mano kojas
Kojos išklibo galva nusviro
Och kaip tai sunku senatvėj yra.

Kad palaukėtų nors truputėlį
Kol paaugėtų man anūkėliai,
Man anūkėliai dainą dainuos
Ir dabo dirbti man nebeduos.

Manį anūkėliai vesis darželin
Kad padainuotų gražių dainelių.
Kur aš beeisiu, su kuo kalbu
Mano širdelėj taip neramu.

Oi mieli žmonės kas gi tai yra
Kad neteisybė pasauly yra
Rankos sugrubo galva nusviro
O man darbelių dar tiek daug yra.

Sudiev keleliai kuriais vaikščiojau
Sudiev takeliai kuriais bėgiojau
Tegul vaikščioja tenais sūneliai
Tegul bėgioja ten anūkėliai.

Ranka mojuosiu sudiev sakysiu
Ir niekad niekad pas jus negryšiu.
Sudiev sūneliai ir anūkėliai
Sudiev martelęs ir giminėliai
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Aušta aušrelė

Aušta aušrelė kaip volungėlė
Teka saulelė kaip gelumbėlė.
Eina močiutė auktan kalnelin
Prisibudinti savo dukrelės.

Kelkis dukrele mano mieloji,
Puikius kraitelius aš tau sukroviau.
Kelkis dukrele mano brangioji,
Puikios gėlelės tavo pražydo.

Nereik dėl manęs puikių gėlelių,
Užteks dėl manęs juodų žemelių.
Mano nameliai šešių lentelių,
O patalėlis baltų skudrelių.

Ant mano kapo svyruoja smilgos.
Man dienos blaivios, o naktys ilgos.
Ant mano galvos rūtų vainikas.
Ant mano kaklo šilko kasnikas.

Nebegraudinki savo širdelės,
Nebeprikelsi savo dukrelės.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Klausiausi mažas tų dainų ir nesupratau apie ką jos. Tik dabar pamačiau, kad bobutė sunkiausias savo gyvenimo akimirkas, viltis ir svajones sudėdavo į eiles. Na, man taip atrodo. Paskutinės eilės tikrai apie Irena. Įdomu kas tas Jurgis? Darius sakė, kad diedukas mėgdavo išgerti, bet, kad muštusi - negirdėjau.
Dar vienas eilėraštukas pradėjo krebždėti pasamonėj. Apie Rulsą. Rulsas čia toks vardas, o ne nuo angliško žodžio "rules" :) Primesiu ką prisiminiau, kada nors suklijuosiu visą:


Buvo Rulsas uodegočius,
Uodegočius ir ūsočius.
...
Rado pypkę ant kelelio,
(Kažkaip jis ten bandė parukyt, užsidegė ūsai)
...
Prisikišo jis tabokės
...
Rulsui ėmė ūsai svilt,
Kišo galvą vandenin (o gal šulinin, ten kažkokios varlės buvo)
...
(poto ėjo toliau ir rado butelį kažkokį. Norėjo išgert, atkimšo)
...
Jis pauostė terpentino,
Ir išgriuvo ant šiukšlyno
...
(Kažkaip tai ten juokėsi visi vištos dar kažkas)

----------------------------------------------------------

2009.11.02Tai gerai, kad mama mane pataisė, o tai būčiau apsimelavęs per visą pilvą ;)
Pasirodo eilės "Apie Jurgį", "Rulsas", o jei tiksliau tai "Runcė" ir dar "Aušta aušrelė" yra ne bobutės. Tiesiog jos Smetonos laikų todėl ir bobutė mokėjo jas :) O man vis atrodė jei eilėraščio mokykloj neskaitėm tai jau ir bobutės kuryba :))


Runcė

Buvo Runcė uodegočius,
Uodegočius ir ūsočius.
Kartą kieme jis prie tako
Rado pypkę ir tabako

Ėmė galvą tuoj kraipyti-
Užsimanė parūkyti.
Kai užtraukė porą dūmų,
Lyg koks ciesorius iš rūmų

Melsvi dūmai ėmė kilt,
Runcės ūsai ėmė svilt.
Runcė uodegą pakėlęs,
Dūmė kiemu kaip pašėlęs.

Greitai šoko tvenkinin,
Kišo ūsus vandenin.
Per kopūstus, per burokus
Grįžta Runcė uodegočius.

Šiandien juokias pelės mūsų-
Uodegočius jau be ūsų.

2009-10-31

Bobutės testamentas

Na va ir vėl aš iš Ukmergės. Pasirodo mama kars nuo karto paskaitinėja mano šitą dienoraštį ir man įdavė bobutės sąsiuvinį kur kažkiek surašyta jos dainų, eilėraščių. Sąsiuvinį pradėjo rašyti bobutė pati, bet mes, vaikai jai padėjom. Man rodos apie tą jurgį rašiau aš, todėl jis man taip ir įstrigo ;) Mama sakė lygtai ir Ligita čia rašė kažką, nors man tai primena mamos rašyseną. Vėliau perfotografuosiu ir įdėsiu originalą. Bevartydamas lapus radau "Bobutės testamentą"! Štai jis:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sausio 8d baigė bobutė 89 (pataisyta į 79) metus.
Bet bobutė dar greita, dar pirštines
mezga nors ir nugriuvo nuo lovos. Jeigu
sulauks kitų metų šito laiko, tai
žadėjo kitais metais ir jeigu dievas
ją laikys ir dar vaikščios tada padarys
gimimo dieną. Nusipirks šampano
susiprašys visus sūnus, visas
marčias ir anūkus, tai tada bus bo-
butės gimimo diena.

Čia bobutės testamentas.
87.I.8d.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Man atrodo, net pamenu kaip bobutė man tai diktavo :)


Greitu laiku perrašysiu visas eiles.

2009-10-26

Bobutės kūryba

Vakar nuvežiau Laimį į Ukmergę, kad rudens atostogas praleistų turiningai. O jei rimtai, tai Lina jau pradėjo eiti į darbą ir nėra kur Laimio padėt. Nos ir įsitikinęs beveik 100%, kad nieko nenutiks, bet pirmą kartą vistik nedrąsu palikti visai dienai namie. Daina su Giedre jau sėkmingai lanko darželį ir joms atostogų nėra. O vat mokykla yra mokykla ir atostogos geras dalykas:) Taigi gryždamas namo kažkaip prisiminiau bobutės eilėraščius, dainas. Ji gan dažnai ką nors siūdama dainuodavo, ar kokį eilėraštį deklamuodavo. Mano smegeninėj liko kažkokios nuotrupos, tad bandysiu atstatyt. Aišku rašysiu taip kaip prisimenu ;) Reiktų pasikuist namie po dariaus juostas. Man kažkaip atrodo, kad turėtų būti kažkoks garso įrašas. O gal aš ir klystu? Tai pradžiai štai ką prisiminiau:


APIE JURGĮ

Ejo Jurgis sau namon
Ir užsuko karčemon.
Kaip paprato vaikštinėti
Džiaugsmo butelį turėti.

...

Taip keliavo ir šį kartą
Pasilinksminti, išgerti.

...

Gerė stiką, gėrė du,
Dar kažko jam nuobodu.
Gerė trėčią ir daugiau
Jau akyse daug linksmiau!

...

Žiūri Jurgis, jo stikliukas
Ne stikliuas, o biesiukas.
Su ragučiais uodega
Tarsi žalmargė tikra.

...

Laukia Jurgis kas čia bus,
Gal tuoj pragaras užgrius?
Laukia ką jam pasakys,
Ar tuoj pragaran varys?

-Jurgi, Jurgi drasiai gerk,
Dar stiklelį tu išgerk!
Pasigėręs nors pasiusk,
Vaikus pačią bet priumušk!

Išsigando jurgis mūs
ir pabėgo į namus.
Nuo to išgąsčio dienos
Nebelanko karčemos.


Gaila, bet liko tik tiek. Tikiuosi kada nors prisiminsiu trūkstamas vietas. Reikai tiesiog užsakyti pasamonės atgaminti visą turinį ir kantriai laukti rezultatų daugiau apie tai negalvojant. Nori tikėk nori ne - man gan dažnai tai padeda. O dėl paties eilėraščio, tai man labai patiko jis. Dažnai bobutę prašydavau papasakot jį dar ir dar kartą.
Dar bobutė dainuodavo tokią dainą apie senatvę, bet man ji labai liūdna atrodydavo, todėl nepatiko. Pamenu tik priedainį:


...
Senatvė ta, neamžina
nereikia tad liūdėt.
Paka gali ir vaikščioji # Paka - kol dar vis
skubėk skubėk skubėk!
...Poto dar dvi eilutės kurios kažkaip užsifiksavo, bet čia jua kitas eilėraštis:
...
Trūksta duonos, trūksta batų?
Vis tai niekis - žmonės duos
..... sveikatos # Lygtai "A va jeigu nėr sveikatos"
..... paguos # Lygtai "Nieks taves nebepaguos"O čia šiaip posakis kurį girdėjau iš bobutės:
"Ne ta kirmėlė kurią tu valgai, bet ta kuri tave valgo" - kirmėle galivadintis tik tas dalykas kuris tave (žmogų) ėda.Na bent jau aš taip supratau ;)


Pradžiai tiek.

2009-09-21

Kaip Laimiui puoduką pirkom

Jau kelintą kartą prisimenu ir vis neparašau. Tai dabar jau parašysiu:)
Viskas prasidėjo nuo to, kad Laimiui reikėjo pradėt eit į darželį. Darželio auklėtoja paprašė, kad kiekvienas vaikas turėtų savo asmeninį naktipuodį. Na mes su Lina ir nukeliavom pirkt. Kadangi reikėjo kažkokių vaikiškų skudurėlių, tai pirma užsukom į "Gandrą" Tuskulėnų gatvėje. Prisirinko Lina ten kažkokių drabužėlių ir jau eidami prie kasos užmatėm tų naktipuodžių pilną lentyną. Priėjom rinktis, o jų ten visokiausių grojančių, negrojančių, rožinių, žalių, vienokios formos, kitokios, didelių ir mažų. Na kol mes ten rinkomės Laimis irgi nusprendė išbandyt vieną. Išsitraukė kažkurį ir atsisėdo. Mes net nepastebėjom. Pamačiau tik, kad Laimis jau sėdi ir dar be kelnių ant jo. Aš jį pakeliu, o ten jau... Gerai, kad tik pasisiota. Na mes su Lina tik apsidairėm, kad nieks nemato, susimirksėjom, puoduką pastūmiau po lentyną ir greit greit į lauką. Aišku teko palikt ir drabužėlius - tipo ateisim vėliau, jei nerasim kitur pigesnių.
Išėję žinoma gerokai pakikenom, bet puoduko vistiek reikia. Važiuojam į "Akropolį". Susiradom ten naktipuodžių skyrių. Laimio jau nebepaleidžiu iš akių. O kad būtų užtikrinčiau kol rinkomės puoduką įkėliau Laimį į prekių vežimėlių. Šiaip taip išsirinkom tą nelemtąjį ir nuėjom į drabužių skyrių. Aišku puodą įdėjau į vežimą kur ir Laimis sėdi. Na ir ką tu galvoji, tas vėl pamatęs taikinį tik klest ant jo ir... Šį kart pats atsistojo, apsiavė klenes ir kažką pasakė. Atsisuku - mamamija! Nors iš kitos pusės teisngai, viskas kaip ir mokėm - sisioti reikia į puoduką. Aš vėl už to puoduko su turiniu ir po lentyna. Čiumpu bet kurį kitą pasitaikiusį ir šį kartą ramiai sliūkinam iš ten.
Mes su Lina galutinai supratom, kad Laimio ir puoduko negalima laikyti arti vienas kito viešose vietose :) Dabar galvoju ką būčiau daręs jei Laimis būtų ką nors sunkesnio sugalvojęs?

2009-09-17

Mano šefas kamikadzė

Nieko naujo

Tikrai nieko naujo. Kažkaip viskas kaip įprastai. Tai mašina sulūžta, tai naktim į darbą reik, tai bendradarbį epilepsija ištinka darbo vietoj. Arba tiesiog tai vieni apsergam tai kiti, Laimis vaikšto į mokyklą, Daina su Giedre į darželį. Šianakt turėjau dirbt ir tikėjausi pamiegot ryte ilgiau, bet Giedrei kažkas nutiko ir visą naktį vėmė. Gerai, kad Lina prižiūrėjo ją. Ryte teko man keltis ir ves Dainą ir Laimį į mokyklą. Lina paskambino į darželį pasakyt, kad Giedrės nebus, tai aklėtoja pasakė, jog mes jau ketvirti grupėje. Tai arba suvalgė ką nors arba kokia neraliuota bacila vėl užpuolė.
Galvoju, kad gerai padarėm, jog nusprendėm vistik visus vaikus vest į vieną vietą. Nors ta Vaduvos mokykla tik keturmetė, bet užtat visi kartu, nereikia lakstyt po visą miestą, o poto surinkinėt jų iš visų pakampių. O dar dabar, kai sulūžo hondos greičių dėžė, tai išvis būtų "pravalas".
Jooo, gerai, kad dar darbą turiu. Vat Dariui, vėl nepasisekė su darbais. Uždarė savo kontorą. Bankrotas dėl bankrutavusių kontorų kurios skolingos jam. Į dugną po vieną neina. Na bent tiek gerai, kad susirado šiokį tokį darbelį Ukmergėj. Domyra į ketvirtą vidurinę eina. Kiemas, namas, gamta. Tikrai geriau nei bute kirmyt. Vaikai bent pasiganys, atsigaus.
Žodžiu, užpuolė čia mane kažkokia depresija. Pesimistinės nuotaikos. Manau trumpam. Viskas, minu dirbt. Jau krūva pavedimų susikaupė. Iki pietų atsigausiu.

2009-09-04

Prisimenant atostogas arba pirmas darbas su WLMM

Netyčia susiinstaliavau Windows7. Kaip užkietėjusiam linuxistui ta septynkė visai patiko. Nereikia jokių kodeku, jokių svetimų editorių konverteriu, kad galėčiau redaguot AVCHD failus. Idėjai ką turi į Windows Live Movie Maker ir kepi flimukus, paprasta, patogu, greita. Galima išpublišint tiesiai į Youtube, iškept gražų DVD ar tiesiog failą. Tačiau jei pradedi daryt truputį sudėtingesnius veiksmus, karpyt, klijuot titrus prasideda bugai. Garsas praranda sinchronizaciją su vaizdu. O gal dėl kompo resursų trūkumo. Na bus laiko pasiaiškinsiu. O čia rezultatas:

2009-07-14

Karpiai

Kaip ir kasmęt Proact`as vėl mūsų skyrių ir viršininkus pakvietė į žvejybą. Praktiškai savaitę laiko visi apie karpių gaudymą ir tekelbėjo. Prisimenant paskutines žvejybas ir laimikius optimizmas per ausis nepurškė, bet paslapčia visi tikėjosi bent po karpį ištraukt. Tradiciškai, penktadienį prieš išvykstant, į žvejybos reikmenų parduotuvę ėjom gal 5 kartus. Gintas forumus kiaurai išilgai perskaitė apie "boilius", jų gamybą ir panaudojimo įpatumus;) Aš prisikepiau blynų, prisiminkiau tešlos. Prisipirkom kukurūzų. Seržas nusipirko naują meškerę. Aš ritę. Kabliukai, "karmuškės", valai, pavadėliai ir taip toliau ir panašiai. Na žodžiu ruošėmės kaip tikri pradedantieji žvejai. Žvejojom Karpynėje Gabšių tvenkinyje.


View Larger Map

Buvo pirtis, baseinai, visokie džiakuziai ir kiti "navarojai". Laiką praleidom tikrai fantastiškai. Kas labiausiai nustebino, tai laaabai dideli plotai ir nuostabiai sutvarkyta aplinka. Restorane, SPA, ir visur lauke viskas iš meždio. Skulptūros, smulkiai raižyti stalai, kėdės, stalai užkanžiams, netgi kriauklė ir ta medinė. Pačios kėdės ir stalai labiau primena kelmus su šaknimis, susirangiusius netaisyklingus, bet tuo pačiu jie labai patogūs. Labai patiko kubilas su virvele pritvirtintas palubėje. Išėjus iš pirties galima gauti gera šalto vandens dozę. Tereikia timptelėt virvelę. Prisiversti ant savę užsipilti kibirą šalto vandens būtų sunku, o čia tik typt ir viskas ;) Geras jausmas!

Beje didžiausiam mano nuostebimui ir aš ištraukiau karpį. Svėrė visus 1600 g. Tai didžiausia žuvis kurią esu poagavęs. Tikslą pasiekiau todėl mėčiau tik dėl malonumo. Padėjęs mešekę ant kėdės nuėjau Gintui padėt surast pavadėlio. Tada girdžiu tik "barkšt" kažkas. O gi kėdė ant šono meškerė jau beveik tvenkiny. Kažkoks nenormaliai didelis karosas užkibo. Sverė ~800 g.Beto ten labai skaniai maitina. O salotos su vištiena ir sezamu tiesiog pasakiško skonio. Sulaukęs šeimynos iš Druskininkų bandysiu pakartot. Tikiuosi pavyks :)

Taigi laiką praleidom išties šauniai. Gryžęs išdorojau žuvį ir lūžau, nes miegojau naktį tik 3 valandas. Todėl ryte atsikėlęs septintą išvažiavau su dviračiu aplinkinių miškų apžiūrėt. Radau gražų keliuką tinkantį pasivaikščiojimui. Tai yra senaojo "Vilnius - Kaunas" kelio atkarpa vingiuojanti per mišką į kalną link autostrados.


View Larger Map

Šita vingiuota pilka punktyrinė linija viso labo 1 km, bet pakanka, kad susidaryt įspūdį kaip ankščiau tokiais keliais keliaudavo vežimai. Jau dviračiu važiuojant barška dantys, o kaip ten tie vežimai metaliniais ratais atlaikydavo tokius kratymus???O čia toks paminklas stivintis šitos atkarpos gale.


2009-07-03

Palapinė

Taigi taigi, sezoną atidarėme, bet taip skubėjau, kad net pamiršau palapinės kuoliukus. Tai gerai, kad buvom tik su Giedre. Palapinę teko raišioti prie medžiū šakų. Atrodė kaip kokių mongolų jurta ;)
Antram piknykui išbandžiau naują palapinę. Jau senokai svajojau apie tokią, kur bus dvi atskiros patalpos miegojimui, kad nereiktu kaip šprotams vienoj skardinėj gulėt. Ir nusipirkau. Konstrukciniu požiūriu palapinė labai gera ir patogi. O vat kas dėl kokybės tai čia jau kiniečiai paskūpėjo. Ir vis tik tai 1000mm truputėlį mažoka. Kaip tik buvo lietus naktį. Na, ne toks jau stiprus, kad permirktų palapinė, bet galima buvo suprast, jog palijus kokią parą ištisai, tai būtų blogai. Tiesa, naują palapinę įsigijęs ir vėl skubėdamas pamiršau čiužinio kamštį, tai teko miegot sveikai - ant žemės. Poto dar ir telefoną pamiršau. Planuojam ir šį savaitgalį praleist miške. Tikiuosi trečią kartą nepoamiršiu nieko. O čia keletas vaizdelių iš paskutinio naktinėjimo."...Kokia nuostabi diena..."


Ir kokia skani dešra


Aktyvus poilsis


Trūksta tik meškerės


Pionieriškas laužas


Su pirmais spinduliais


Net norisi atsikąst vaizdelio

2009-06-12

Ryte "muku" vakare "paka"

Na, bandyk atspėt kas tai? Ogi Giedrė. Paskutiniu metu rytais giedrė tik pramerkusi vieną akį sako "mukų!". Išvertus būtų maždaug taip: Įjunkit televizorių, noriu filmukų.
Gal prieš pora dienų tą "mukų" išgirdau apie 5 valandą ryto. Tai Lina vargais negalais įtikino, kad dar reik truputį pamiegot :). Šiandien ji nugalėjo Liną, o po pirmų penkių minučių "mukuterapijos" tradiciškai lūžo ant sofos.
Vakare dabar Giedrė paprastai prašo "paka" tai reiškia: pduok man knygutę pavartyt, poto paduok kitą, poto kitą ir taip "dakata, dakata, dakatą" iki begalybės.

2009-06-04

Paieškos

Šiandien gaunu pranešimą iš www.odnoklasniki.ru nuo Виталий Терехов. Vat, galvoju, atsiuntė kontaktus. Pagaliau susirašysiu su Dimka poto ir su Ediku. Staigiai prisiloginu ir skaitau. Pirmi žodžiai iškart sužadino kažkokią blogą nuojautą:

знаешь... боюсь утебя не получится с ним связаться в ближайшее время... набей в яндексе зелев дмитрий - 5,6 ссылка где-то. в общем найдешь

Na surenku aš tame www.yandex.ru зелев дмитрий ir va ką gaunu:
Сотрудники милиции разыскивают второго нападавшего на участкового Петрова
Участкового зверски убили за то, что пытался остановить драку в кафе
В Брянске по "горячим" следам раскрыто зверское убийство милиционера
Задержан второй подозреваемый в убийстве участкового в Брянске
Одного из братьев-убийц брянского милиционера задержали, второй в бегах

Kaip supratau, viskas vyko kažkur čia:


View Larger Map

Tai va kaip čia išėjo. Liudna aišku, kad jau ne aš vienas jų ieškau ;( Gaila žmonių. Keista, ten visur minima jog Dimka ir Pavlikas broliai. Jie juk pusbroliai iš tiesų. Nebent rusų kalboj priimta paprastint ir naudot tiesiog братья, o ne дваюродные братья kaip mus mokė mokykloj. Bandau įsivaizduot kaip dabar jaučiasi tėvai jų...
Kažkur komentaruose radau jog Dimka buvo kaip ir samdomas kareivis ar kažkas panašaus "...служил в горячих точках..." kaip ten kažkas parašė. Turbūt pagėrė, protelis pasimaišė, norėjo parodyt "кто здес главный" tai va taip ir gavosi. Pamenu, dar kai vaikai būdavom, tai Edikas jokios skriaudos nepamiršdavo ir ilgai neatleisdavo. Manau, kad ir Dimka tiks pats užaugo. Toks šeimos bruožas. Mama jo irgi pikta būdavo. Labai gerai pamenu kai ji Vygai sakė "...поймаю, на одну ногу стану, за другую потяну и разарву как лягушонка...". O jo bobutei išvis stengdavomės nesirodyti akyse. Vaikydavo visus iš kiemo! Net obuolių Edikas eidavo vienas atnešt.

2009-05-25

Du viename

Užpraeitą savaitgalį, kaip amerikonai pasakytų, apturėjom gerą laiką. Molėtų observatorijoj atšventėm Rasos ir mano gimtadienius. Jau kažkaip tradicija tapo tie namukai. Gerai, kad tokią "šustrą" krikšto mamą turim, o tai visai liūdna būtų :) Tikrai labai puikiai praleidom laiką, ir galvų neskaudėjo, ir euroviziją matėm, ir pačioj observatorijoj pabuvom. Kas netingėjo tai ir naktį buvo į žvaigždes nuėję pažiūrėt. O čia naujas teleskopas, kurį žadėjo paleisti greitu laiku.


"Sūrbobė" liepė stebėti www.kosmosas.lt. Ten turėtų būti pranešta apie atidarymą, naujo teleskopo parametrus ir t.t. Tik kažkaip nujaučiu, kad ta sūrbobė mus apgavo, nes bent jau kolkas nėr tokios svetainės. Čia vaizdelis į apylinkes. Tik gaila, kad per tuos atspindžius ir konstrukcijas nelabai kas matosi. Sakė, kad saulėtą dieną matomumas kur kas geresnis. O ankstyvą pavasarį, kai lapų dar mažai, galima suskaičiuoti net 13 ežerų.


Niekad normaliai nestebėjau kaip gulbės valgo. Vaizdelis neblogas kai duonos riekė slenka kaklu:)


Ir dar keletas vaizdelių. Ant kalno prie keltuvo, kuris surudyjęs ir turbūt jau nebefunkcionuoja.


Dabar visi gražiai vorele žemyn marš!Tie kas ne pirmą kartą jau žino ir trumpesnių kelių.


Labai visi laukiam šašlyko.

2009-05-24

Lovos galas

Praeitą ketvirtadienį užtrukau darbe. Namo gryžtu apie dežimtą vakaro. Prveriu duris, o ten triukšmas baisiausias. Laimis verkia, Giedre juokiasi, Lina kažką aiškina, o Daina atbėgus, kad bando kažką pasakyt, net nespėja įkvėpt. Jaučiu kažkas nutiko. Ateinu į kambarį ten kur triukšmas. Laimis sedi ant žemės prie Giedrės lovytės žliumbia visas ir bando kažką padaryt. Lovytės dugnas išgriuvęs, aplink kažkokios skiedros mėtosi. Pasirodo tas kamikadzė (čia Laimį turiu omeny) užsilipęs ant savo lovos šokinėjo nuo antro aukšto į Giedręs lovytę. Tai kaip ir galima buvo tikėtis ta vargšė neatlaikė. Na ji jau seniai buvo pakiužus ir mes su Lina vis karts nuo karto užsimindavom, kad Giedrei reik normalios lovytės. Laimis procesą paspartino. Tada suprato ką pridarė ir puolė į ašaras. Jau kartą buvo šokęs taip, bet Lina pastebėjo ir sudrausmino. Pasakė, kad sulųš lovytė jei taip darysi. Matyt Laimis nepatikėjo, o gal pamiršo. Šį kartą teko pačiam įsitikinti, kad mama teisi buvo ir lovos gali sulūžti. Manau lovos "galas" visiems išėjo į naudą. Laimiui gavosi nebloga pamoka, man buvo "pendelis" į pasturgalį neatidėliot ką sumąstau, Lina dar kartą vaikams įrodė, kad niekada nemeuoja, Giedrė gavo naują lovą, o Daina sugebėjo į visą šitą reikalą neįsivelti kas labai retai būną.

2009-05-23

Lengvas būdas

Linkomanijoj užkliuvo Aleno Karo knygų rinkinukas http://sites.google.com/site/peterasl1976/. Jau ne iš vieno girdėjau, kad jo knygose aprašytas metodas padeda atsikratyt priklausomybės nuo nikotino alkoholio ir kitų narkotikų. Kadangi pats prieš... (jau net nepamenu kada) gal kokius 6 metus mečiau rūkyt pasinaudodamas Šičko metodu, kilo noras palyginti abiejų autorių metodus. Kuo skiriasi kuo panašūs. Norėdamas įsitikinti Aleno Karo metodo veiksmingumu, nusprendžiau, kad būtų kvaila bandyt atsikratyt žalingų įpročių kurių nebeturiu (kalbu apie rūkymą), todėl pasirinkau "Lengvas būdas suvaldyti alkoholį". Iš pradžių maniau, jog koks skirtumas koks tas žalingas įprotis, ar rūkymas ar alkoholio gėrimas, metodas turėtų būti pas pat, ar bent jau panašus. Nors kaip sako Alenas, metodai skirias, kadangi pats rūkųmo procesas yra nenatūralus - kenksmingų dūmų traukimas į plaučius. Tuo tarpu kai gėrimas yra visiškai natūralus ir būtinas gyvybės palaikymui. Kalbu apie procesą, o ne apie alkoholio gėrimą, nes dažnai tokie posakiai kaip "ar gersi", "ka gėriai", "vakar gėriau" iškart suprantami kaip alkoholio gėrimas.
Taigi abiejų metodų pagrindinis principas yra panašus - netikėti nepagrįstais, neįrodytais "faktais". Paimti eilinį mitą/posakį ir patikrinti jo teisingumą. Na, kad ir vienas iš populiariausių "Išgerkim alaus, numalšinkim troškulį". Keista, bet kažkodėl alumi troškulį numalšint pavyksta gal tik po kokių keturių ar penkių bokalų, o kartais net skaičių pametam. Tuo tarpu paprasto vandens troškuliui numalšinti pakaktų 300 gramų. Kodėl taip? Arba, kad ir visokie vyno gėrimo ritualai - sukimas taurėje, kamščio uostymas, etiketės nagrinėjimas ir visokie kitokie cirkai. Kodėl tai nedaroma su sultimis? Su sultimis tai atrodytų juokingai :) O kažkodėl vyno "žinovai" tai daro rimtu veidu, nors realiai nė vienas net nežino kodėl vienas ar kitas vynas yra "geras". Kodėl alkoholiui apibūdinti naudojami tokie žodžiai kaip sodrus, paslaptingas, švelnus, žaismingas, senas, brandus ir t.t.? Visa tai Alenas labai nuosekliai ir paprastai paaiškina savo knygoje. Ir kai palaipsniui yra atskleidžiama didžiausio masto neįtikėtina afera, šiek tiek pradedi kitaip galvoti apie alkoholį.

Šičko labai akcentuoja, jog fizinio prisirišimo nėra. Yra tik ritualas, tradicija: sėdi prie vairo - užsidegi cigaretę, geri kavą - būtina cigaretė, eini iš darbo į namus - vėl reikalinga cigaretė. Pasak Šičko tai tik ritualai, kuriuos laužyti yra sunku. Psichiškai sunku, ne fiziškai. Pabandyk neleist močiutei nueiti sekmadienį į bažnyčią, kuri jau 60 metų nepraleidžia nė vieno savaitgalio. Močiutė turbūt visą dieną vien tik apie tai ir tegalvotų ir visos nesėkmės (išsiliejęs pienas, su adata įsidurtas pirštas) atsitikę ta dieną būtų siejamos su tradicijos sulaužymu. O tai tik dėl to, jog negali susikaupti, nes mintys sukasi vien tik apie bažnyčią. Šičko priemonės išvengti psichologinių kančių gan paprastos ir veiksmingos. Taip pat jei kam kyla įsivaizduojamas fizinis potraukis (nors kai pasinaudoji metodu supranti jog tai tiesiog ritualo laužymo padariniai) Šičko turi seriją pratimų šiems potraukiams slopinti. Jie irgi labai veiksmingi.
Alenas Karas taip pat vienos nuomonės su Šičko dėl psichologinės priklausomybės, tačiau savo knygoje jis labiau akcentuoja iliuzinius malonumus / ramščius, kuriuos suteikia alkoholio vartojimas. Iliuzinio malonumo pavyzdys būtų toks. Tarkim tu vaikštai basas. Juk nejauti didelio malonumo. O įsivaizduok apsiauni ankštus batus ir vaikštai tris paras nenusiavęs. Galiausiai nusiauni batus vaikštai basas ir... ach koks kaifas. Kaip čia dabar? Pirmai malonumo nebuvo, o po ankštų batų nešiojimo atsirado kuo džiaugtis? Ir taip toliau ir panašiai.
Labai nesiplečiant tiek Aleno Karo tiek Genadijaus Šičko metodai veiksmingi ir labai paprasti. Verta perskaityt tuos 150 puslapių vien dėl to, kad suprast metodo esmę ir reikalui esant pasinaudot norint atpratint bent jau savo vaikus nuo šių įpročių. Manau jog niekas savo vaikam nelinkėtų įsitaisyti panašių pomėgių ar "pramogų".

Apie patį Aleną Karą: http://en.wikipedia.org/wiki/Allen_Carr
ir Genadijų Šičko: http://www.miroslavie.ru/optimalist/shichko.htm

Skaitinėdamas aplinkui dar radau ir lietuvišką svetainę apie šį metodą: http://www.lengvasbudas.lt

2009-05-06

Kontaktas !!!

Po ilgų ilgų, na gal nelabai intensyvių ieškojimų, bet tikrai užsitęsusių (maždaug 8 metus) pagaliau užsimezgė šioks toks kontaktas su Ediku.
Jei nuo pradžių tai pradėjau ieškot visiškai aklai internete. Ieškojau pavardės, meilo, asmeninių svetainių ir t.t. Gal gi bus kur nors "pirštų antspaudą" palikęs.
2006 rudeniop kažką veikiau namie, o telikas dūzgė kaip fonas. Ir visiškai atsitiktinai išgirdau "kovu be taisykliu" ar tai "bushido rings" reklamoje Vadimo Zelevo pavardę. Jomajo! Man kaip kuolu per galvą! Čia gi dabar galvoju. Visi jie ten tokie buvo "bojevyje" Ir Edikas ir Vadikas. Bet net nebūčiau pagalvojęs, kad Vadikas iki tokio lygio nukeliaus. Šaunuolis. Sulaukiau laidos. Ten nieko gero nepasakė. Kovėsi gražiai kiek pamenu. Tikrai neblogai atrodė. Tada pradėjau ieškoti per visokius kovų klubus. Nu ir radau. Vienu šūviu du zuikius: http://www.bushido.lt/index.php?id=17&news_id=324 radau Tomą Putinauską - buvusį klasioką ir Vadimą Zelevą. Poto kažkaip atkasiau, kad jis turi ir savosporto klubą ir svetainę http://web.archive.org/web/20070829114218/www.scvilkas.com/pages/scvilkas.html. Gaila dabar likęs tik archyvas ir tai ne visas nes sitas pillnas navarotų, flashų ir t.t. Ten radau jo emailą ir parašiau jam. Atsiliepė po poros dienų. Pasakė, jog Edikas ir Dimka gyvena Rusijoj Brianske ir pažadėjo artimiausiu laiku atsiūst telefono nrumerį. Bet deja taip viskas ir baigėsi. Dar po kurio laiko jam priminiau, tačiau be rezultatų.
Poto kažkaip Virgis (šefas) papasakojo, kad rado internete svetainę www.odnoklasniki.ru, kurioje jis rado prisiregistravusius savo senus mokyklos, armijos draugus. Ir ta svetainė kurkas didesnė nei www.klase.lt. Nusprendžiau pabandyt. Ir vėl kliovas, radau! Bet ne patį Ediką, o jo brolį Dimką. Iš profailo nuotraukos lyg ir panašus. Žinoma kai išsiskyrėm jis buvo gal tik kokių daugiausiai keturiu metų. Bet panašumų turi su Vadiku. Parašiau jam. Tyla. Dar kartą - tas pat. Ryškiai retas paukštis svetainėje. Ir apskritai turbūt per klaidą užsiregistravęs ten. Ir tik neseniai man dašilo, kad gal galiu pabandyt jį pakalbint per jo draugus. Šansų žinoma ne daug, nes draugų jo profilyje tik du: "Виталий Терехов" ir "Алевтина Лобкова icq 368126230". O gal dar ir ne tas Dimka apie kurį aš galvoju. Na dzin, bandau. Parašiau abiem. Ir gaunu atsakymus. Pana nelabai žino ar jis turi brolį ar ne, o vat iš Vitalijaus gavau geru žinių. Pasak jo šitas Dimka turi brolį vardu Edikas ir kaip tik apie 90-uosius atvyko į Brianską kažkur iš šių kraštų. Dabar laukimo procesas. Perdaviau visus savo įmanomus kontaktus ir paprašiau mainais jų konatktų. Tikiuosi Vitalijui pavyks susisiekti su Dimka ir kažką gauti. Paskutiniais duomenim Jie gyveno Starodubovskaja gatvėje. Nors galvoje ir kirba skaičiukas 43, bet neesu įsitikinęs dėl namo numerio. Boskos namas Ukemrgėj irgi 43, galbūt čia painiojuosi. Pabandžiau pažiūrėt, kaip tas Brianskas atrodo:


View Larger Mapjavascript:void(0)

ir čia tik maža jo dalis.

Čia Vitalijaus atsakymas:
Есть у него брат эдик, и я думаю это тот человек которго ты ищешь, потомучто он приехал в россию в 90-х как раз откуда-то с вашего края. заходит и правда наверно редко, работа у него такая. Вижу я его редко, но если надо могу его специально посикать и передать ему информацию каку-нить если тебе это нужно. Пиши.


2009-05-03

Atsakymas į visus klausimus

Daina dabar pradėjo visko klausinėt. Ir apskritai pliurpia visą dieną be perstojo. Jei neturi ką kalbėt tai dainuoja dėliodama atsitiktinius skiemenis ir gaunasi kažkas panašaus:

Jama seta kirdu mal
Tyrum tala cypuną
Mama rila kukutaj
mulu pulu balalai...

Ir kiaurą dieną (kantrybė pas Liną geležinė). O jei ji pamato, kad kas nors ką nors veikią, iškart: - ką čia darai? O kam darai? Ar tu čia kažką darai? Kaip čia darai? O kodėl darai? ...

Ir jei pradedi atsakinėt į jos klausimus ir viską aiškinti, tai gali tęstis visą amžinybę, nes po kiekvieno atsakymo, Daina klausimų sugalvoja du kart daugiau nei atsakiau iki šiol. Kažkada pritrūkęs kantrybės pasakiau: - o tu pabandyk pati atspėt. - Efektas neįtikėtinas. Matyt mano visi paaiškinimai ne taip skambėjo kaip Daina norėdavo, todėl ji klausdavo vėl ir vėl, o kai ji pati atsako į savo klausimą (pasirodo ji viską puikiai žino tik, matyt, nori išgirst patvirtinimą), jai kaip tik to ir pakdavo. Na ne visada, bet didžąją dalį pavykdavo :) O jei aš pasakau, kad neatspėjai, o ji būna teisi - prasideda smagus ginčas ir įrodinėjimai, kad aš darau būtent tai ką ji sako :)
Siūlau išbandyt.

"man" ir "dar"

Giedrė labai gerai įvaldė pora žodžių, kurių praktiškai jai pilnai pakanka, kad linksmai ir sočiai gyvent :)
Jei ko nors nori - pribėga ir sako "man". Arba, tik Laimis užlipo ant kėdės prie stalo ir pradėjo piešti, čia prilėkė Giedrė, stumia Laimį šalin ir šaukia "man!".
O jei jai kas nors patiko tada ji sako "dar". Gauna saldainį, suvalgo jį, tada "dar". Arba baigiasi filmukas, o Giedrė vėl pirmoji "dar". Pradedi ją kutent visaip, ta krykščia, rangosi. Nustoji, o ji nusiramina ir rimtu veidu sako "dar". O jei pradedi "virt košę" tai tas "dar" gali kartotis kokius 50 kartų. Aišku tiek dar nieks neištvėrė :)

Laimis aiškinasi kas yra kas

Kartą kapinėse Laimis labai susidomėjo kas yra senelė, kas yra mamos senelė ir senelės mana ir panašiai:

2009-05-02

Supertux

Turiu bėdą. Kai tik instaliuojau namie Windowsus - visi žaidžia "solitaire" ar kaip ten jį, na žodžiu pasiansas kortomis. Kai tik namie Linux - neimanoma nukrapstyt nuo kompo nes ten yra Supertuksas. Ir žaidžia visi paeiliui, net Lina!!!:

2009-05-01

mts2avi canon hf100 avchd

Pagaliau radau kaip konvertuoti avchd (mts, m2ts) failus i normalu (ziurima per betkuri pisiuka) arba youtubui, tinkama formata.
cia pirmas testas:


konvertavimui naudoju toki scripta:

petrasl@petrasl-desktop:~$ cat convert.sh
mencoder $1 -o $1.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=10000 -fps 50 -vf scale=1280:720
petrasl@petrasl-desktop:~$

o poto tokia masofke :
for i in `ls *.mts`
do
~petrasl/convert.sh $i
done

Gaunasi mazdaug 3kart mazesnis svoris lyginant su source.

2009-04-09

Frazės

Gėlytiniai ir katininiai triusikai (Daina).

Rasa per Linos gimtadienį pasiliko pas mus padabot vaikų ir mus išleido "pasiganyt". Vakarop Laimis nuskėlė tokią frazę (Gavosi labai diplomatiškas pasiūlymas ;)): - Rasa, tu turbūt jau seniai namie nebuvai...

Kžkada po peštyniu su Daina Laimis pasakė: - draugausiu su Giedre, nedraugausiu su Daina, ji vis stipresnė darosi...

Vieną kartą Daina pavadino Giedrę "žmogus bezdėtojas". Tas žodžių derinys poto labai prilipo ir mums. Tada pas mus atsirado "žmogus valgytojas", "žmogus tingėtojas", "žmogus žiūrėtonjas" (televizoriaus), "žmogus kalbėtojas" ir vosoks kitoks -ėtojas.

Kartą pažiūrėjom kažkokį filmuką apie princa, princesę ir visokias kitokias raganas ;) Prasidėjo reklama, o ten tokia vasariška LNK mergaitė su burbuliukais plaukuose. Tokia linksma eina šypsosi. Daina klausia:
- Graži mergaitė, tėti, tu nori tokios?
Truputį pasimėčiau, bet negi meluosi vaikui: - na, taip, noriu, - sakau.
-Tada tu turi būt princas!

Laimis: Mama, aš skaičiau, tu girdėjai mano garsą!
Laimis: Man reikia šalčio (tipo man karšta).
Laimis: Noriu krabų kojų (krabų lazdelių)
Laimis: Ot tos mergos, myli myli, o poto mušasi... (apie Daina ir Giedrę)

Lina nupirko naujus dantų šepetukus. Pusdienį Daina su Giedre dalino kuris kieno. Vakare nuėjau Dainai valyt dantų. Aš jos ir klausiu: - tai kuris dabar tavo?
-Na va gi, šitas raudonas, argi nematai? - ir vesdama pirštu per užrašą "Perlodent" skaito, - Parašyta gi "Dai-nos"!

2009-03-03

Foto

Darius vis pasistengia ir nuskanuoja vieną kitą nuotrauką iš senų albumų. Čia Stankevičių kompanija (mamos pusė)


o čia Liumparų chebra (tėvo pusė)


2009-02-23

Estafetė

Na tretij den "zorkij glaz" zametil, čto v tiurme četviortoj steny net... Tai ir su Laimiu buvo. Apžiūrėjo santariškėse, darė echoskopa, poto poliklinikos gydytoja. Kai vistiek nepraėjo pilvas kitą dieną poliklinikoj pamatė jog Laimiui turbūt angina. o pilvą skauda, daugmaž, šiaipsau ;) Berods vakar Laimiui viskas praėjo. Dar šiek tiek skaudėjo pilva, bet jau lakstė ir dūko kaip sveikas ;) Na o šianakt Giedrė visa kai pečiukas buvo. Ryte Lina pamatavo temperatūrą - turi. Truputi kosi, Turbūt anginą iš Laimio perėmė.
O čia nervams nuramint:

 George Zamfir - The Lonely Shepherd

2009-02-20

Dar tesiasi

Kaip tai ta "čiornaja polosa" užsitesė. Laikas jau būtų pasibaigt jai. Daina tik spėjo pasveikt po to "ale roto", tai po poros dienų vėl kažkokia zaraza prisikabino - temperatūra 39, visa tokia nupezus. Bet irgi labai keistai, per naktį išprakaitavo, ryte viskas ir prapuolė. O šianakt Laimui tai galvą skauda, tai pilvą skauda, tai visai viskas prapuola. Ir vėl tai galvą, tai pilvą. Taip ir nesupratau ar jis ten sapnuoja ar ištikrūjų taip skausmas. O prasidėjo nuo vakar vakaro. Sako: - man karšta čia šitam sofos kampe sėdėt. Pamaniau, kad šiaip kažką prasimanė. Sakau: -tai sėsk ant grindų tikrai bus vėsiau. Po to vėliau sako: -man va čia nugarai karšta. Pačiupinau kaktą - lyg ir temperatūros turi. Nuėjo atsigulė, o naktį prasidėjo visokie dejavimai ir migravimai tarp lovų. Ryte abu kaip zombiai su Lina. O Laimis atsikėlė ir sako: - į tualetą noriu. Tai gal jis visą naktį norėjo ir nesuprato. Dabar temperatūra nukrito iki 37 su trupučiu. Naktį buvo  38.4. Dar sakė sprandą skauda. Turbūt dėl to, kad nelabai ir pats išsimiegojo. Tai vat kaip būna. 
Dar viena smulkmena, bet irgi prie nesisekimų priskiriu ;) Nerandu durims rankenų, aišku yra jų, bet kaina ~30lt. ir tokios negražios, dažytos kažkokios. Ryškiai spynas nenormalias sukišo į duris. Ar tik nebus pigiau spynas keist su rankenom, negu pirkt tinkančias rankenas? ;( Reiks savaitgali į spynų pasaulį pašokt, - paskutinis šansas ;)

2009-02-12

...polosa čiornaja...

Vakar gryžęs prisiminiau frazę iš kažkokio tai anekdoto, kad visas gyvenimas tai kaip policininko lazdelė - "...poloca belaja, polosa čiornaja, polosa belaja, polosa čiornaja...". O prisiminiau dėl to, kad pas mus, matyt, prasidėjo "polosa čiornaja". Laimis pradėjo viduriuot užvakar, Daina vakar pradėjo vemt. Turbūt kažkoks ale rotas. Šiandien bendradarbis irgi klausia manęs kas tas rotas yra. Pasiridi jo dukrai irgi simptomai tokie pat. Pasiūliau rehodrono pavartos su gefilus piliulėm. Tai kai jo žmona pirko vaistus, sakė, už jos dar du vyrai tą patį pirko. Matyt prasinešė roto viruso, o gal jo atmainos kažkokia banga. Dar vakar Giedrė kaktą prasiskėlė, dabar vaikšto kaip indė su raudonu tašku vidurį kaktos. Matyt kai prasimušė gavo gerą doze adrenalino, nes visą vakarą tokia aktyvi buvo, lakstė kikeno, maivėsi visaip ;) O aš vakar irgi visą dieną su skaudančia galva vaikščiojau net nesupratau nuo ko. Paprastai galvą skauda nuo pagirių arba jei nevirškina skrandis. O vakar ir valgiau reguliariai ir šnapso nepamenu kada ragavęs. Gal čia tas pat virusas? Tai va. Tokios tokelės šiai dienai. Dabar lauksim ateinančios "polosa belaja" ;) Vistiek kada nors ateis!!! 
O čia Giedrė - indė:
 
Ir Daina:

2009-02-11

Vaizdeliai

Taigi, pagaliau įsigijau kamerą. Pamąsčiau, kad tokių akimirkų, kada vaikai dar maži ir juokingi nelabai sugrąžinsi, todėl jas reiktų kažkaip įamžinti. Nuotraukos žinoma gerai, bet nuotraukomis neišeina perteikti judesio. O ten kartai ir būna visa esmė.
Pradžiai įmesiu pirmą tokį mažą blyniuką, kaip Laimis žiūri multikus ;)


2009-01-06

Kas pernai nutiko...

Kaip visada viskas prasideda nuo naujų metų

O poto pirmasis remontas.

Iš vaikų reakcijos nesupratau ar jiems remontas tiko ar ne? ;)

Dabar miegamajį remontuosim.

Kad remontuodamas nenusilpčiau Lina taip tarkavo taip stengėsi dėl mano pilvo, kad net tarka sulūžo ir aptaškė viską aplink.

Leidom ir vaikams įsiamžint.

Žinoma po tokių darbų pavargę visi griūna kur papuola.

Nors kaikas dar spėja ir į vonią nueit.

O jau tik poto prie žydrųjų ekranų.

Virtuvės dažai dar kvepia.

Ir virtuvės baldai atkeliavo kaip tik.

Dabar galime ir pasilinksminti. Imituojam traukinį.

Bene pats svarbiausias metų įvykis - Giedrės krikštynos.

Čiotkas kunigėlis.

O ir apylinkės miškai labai gražūs. Dzukija vistik.

Boska stato namą.

Joo, o lubų aukštis pagal jį ;).

Diedukas moko Laimį muzikos.

Eksperimentai su elektra.

Linos gimtadienis.

Svečiai.

Žibučių paieškos.

Radom. Ir laaaabai daug.

Eksperimentas su traukiniu ir centais.

Velykų proga nauja lova.

Visiems labai smagu.

Velykos !!!!

Margučiai ir skanūs pyragai.

pk94k grupiokų susitikimas.

Labai smagus žaidimas "Alias"!

Rasai gimtadienio proga padarėm staigmeną.

Na ką, toliau remontuojamės.

Miego terapija.

Dar viena.

Pavasaris pas Rasą sode.

Nuostabus oras ir fantastinė vieta.

Mamos šventė.

Ta proga darželyje renginys.

Šaunuolis.

Sezono atidarymas.

Žalia žolė... o poto ir kelnės.

Pavasariniai šašlykai.

Mano gimtadienis.

Gūdžiame ž. panerių miškę ;)

Ir tradicinės žvakutės.

Laimis šoka.

Laimis ir šokių mokytoja.

Dar vienas gyventojas. Aš čia apie miegamojo spintą ;)

Ekskursija į TV bokštą.

Gaila neišeina perduoti kvapo. Aaaaachhhh kaip kvepia.

Šalia bokšto, netoli gyvunėlių kapinių.

Ir vėl plotas pas Rasą sode.

O kaip gražu ten naktimis!

Oficiali Giedrės šventė.

Giedrės gimtadionis miške.

Šiltas rytas.

Dėdė Audrius ir jubiljatė.

Tik gyva muzika.

Gaivinantis lietutis.

Ir puikūs vaizdai.

Ech....

Rytinės procedūros.

Kaip ir buvo žadėta atidavėm giedrės plaukus miškui.

O ji liko visai patenkinta.

Išprotėję drugeliai.

Išprotėję varlės.

Liumparų susitikimas pas Paulių Ukmergėje.

Keliamės į jūrų muziejų.

Klaipėdoje pas Linos gimines.

Šalia Šventosios pas Linos pusbrolį.

Visi kartu.

Dabar išprotėję žiogai.

Lina tesia giminės lankymus.

Dubinigių muzikantas.

Dubingių žvejai.

Dubingių vaikai ir jūriniai dubingių bigliai.

Dubingiu karštis.

Dubingių vairuotojai arba Dubingių vaikai.

Čia po truputį deginam dubingių mišką.

Čia vienas Petras dažo namą.

O čia kitas Petras dažo namą ;)

Po visų Dubingių ir namų pats laikas pailsėt.

Mustango sutramdymas.

Išprotėję širšės.

Jeruzalės miške.

Jau kvepia rudeniu.

Nuo šiol bus tvarka vaikų kambaryje. (Bent jau tada taip maniau)

Gintui sukakojo 44.

Debesuota, į žvaigždes nežiūrėsim.

Nesugebu nuotraukomis parodyt viso to ką gyvai mato akis.

Prisijungė ir Saulius su žmona.

be žodžių...

dar kartą be žodžių...

"Senelis ir anūkėlė"

"Dar truputį pažiūrim, o tada jau tikrai eisim."

Va ir nuėjom ...

... pažiūrėt iš arčiau.

Matyt perdaug prisižiūrėjau.

Bus tvarka ir batų respublikoj!

Vėl miego terapija.

Ir vėl.

Ir vėl...

O gal irgi per daug prisižiūrėjo?

Verkių parke.

Tradicinė vieta.

Ir vėl jie čia...

Nelegalios šokių pamokos, mokytojas - Laimis

O gal Giedrė?

Ir vėl kažko prisižiūrėjo...

Truputį gėda dėl kažko ;)

Mus aplankė Ema.

Su visa šeima, tik kitų nesimato ;)

Po vaišių būtina valytis dantis.

Darom picą.

O kas čia? Pirmas sniegas?

Suptis truputį jau peršalta.

Ir užlipt tiek prisirengus sunkoka.

Eglutė darželyje. Laimis - vėjelis.

Kur čia tas brolis taip laksto.

O Giedrei visai neįdomu.

Pagaliau nauja vonią !!!

Rytai prie televizoriaus.

Sniego grybas.

Dar vienas Laimis su mama.

Šiolaikinis dielininkas.

Ką, ir vėl valomės dantis?

Stalas iš 2009 sausio pirmos dienos.

Tai vat tokie tie metai ir buvo.